Steeneveld Training Coaching (waaronder deze website valt – zie voor de hoofdwebsite www.msteeneveld.nl)

Versie van 3 september 2020

Waarom deze verklaring

Wat leuk dat je hier rondkijkt. Als bezoeker van deze website of als klant van Steeneveld Training Coaching laat je ook sporen achter: persoonlijke gegevens. Daar doe ik graag zo transparant mogelijk over (en ik doe graag zo min mogelijk met jouw gegevens – dat vind ik zelf ook het prettigste). Daar zit ook een wettelijke component in: volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) ben ik als onderneming verplicht je te informeren over hoe ik met jouw gegevens omga. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Bij deze!

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Natuurlijk wil ik goed met jouw gegevens omgaan. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt afgestaan.

 • Kijk je rond op de website? Dan zijn er alleen cookies die geanonimiseerd werken (zie verderop onder het kopje cookies).
 • Als je een nieuwsbrief krijgt, gebruik ik de gegevens alleen voor die nieuwsbrief en geef ik je gegevens niet door aan derden.
 • Als je contact met me hebt (bijvoorbeeld via mail) dan gebruik ik je contactgegevens om contact met je te onderhouden (waarbij de inhoud van die communicatie natuurlijk in mijn mailbox blijft).
 • Als je iets koopt in mijn webwinkel, gebruik ik je gegevens enkel om te zorgen dat jij je bestelling goed krijgt (en eventuele vragen van je af te handelen).

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Steeneveld Training Coaching’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Geanonimiseerd worden ook IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website verwerkt. Ik heb ervoor gekozen om geen cookies te gebruiken die jou als individu kunnen volgen (daar houd ik zelf namelijk ook niet van).

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een bestelling leveren, een begeleidingstraject of training te bieden). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, waarvoor je je ten allen tijde kunt uitschrijven. Ook worden de geanonimiseerde gegevens gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten of worden die zo snel mogelijk gesloten. Het gaat om:

 • Belastingadviseur/boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • Websitehosting, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
 • Pakketbezorgingsservice, vanwege het bezorgen van bestellingen in webwinkel
 • Betalingsservice, vanwege de verwerking van online betalingen in webwinkel

Daarnaast zijn er partijen die diensten verlenen voor jou als klant en Steeneveld Training Coaching, die daarbij persoonsgegevens verwerken. Wettelijk gezien deel jij jou gegevens met deze partijen of zijn zij tijdelijk ‘in dienst’ van mij, maar toch vind ik het netjes om ze even genoemd te hebben:

 • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
 • Met collega’s die mij helpen bij de uitvoering van opdrachten deel ik persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoer van het werk. (Gedeeltelijke) uitvoer door anderen gebeurt altijd in overleg met de klant, dat betekent dat persoonsgegevens alleen worden gedeeld als jij als klant toestemming geeft dat een collega meewerkt aan de opdracht.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via zogenaamde plugins algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat je gegevens niet zijn in te zien en er bijvoorbeeld ook geen bezoekersprofiel van jou wordt opgesteld.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden enkel opgeslagen op wachtwoord-beschermde opslagplaatsen. Zowel mijn computer als mijn online opslag is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de websitenaam (de ‘url’).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: contactgegevens voor de nieuwsbrief blijven bewaard zolang je ingeschreven staat. De gegevens van geïnteresseerden wordt maximaal twee jaar bewaard (tenzij uit contact via email of post blijkt dat de interesse nog steeds actief is – dan wordt deze termijn verlengd met twee jaar na de datum van het contact). Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Uitzondering daarbij zijn de eerder genoemde verplichte administratie die ik moet bewaren (bijvoorbeeld facturen voor de belastingdienst). Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Ik hoop dat je dan eerst even contact met mij opneemt, ik hecht grote waarde aan privacy en wil je graag van dienst zijn.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Matthijs Steeneveld – Steeneveld Training Coaching
Haaghuishof 17
2352 SW Leiderdorp
info@msteeneveld.nl
KvK 50371460
www.msteeneveld.nl
+31 6 42582832