Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI, in het Nederlands waarderend onderzoeken) is een methode van organisatieontwikkeling die in de jaren ’80 is ontwikkeld door o.a. David Cooperrider. De methode sluit goed aan bij de positieve psychologie. Waar veel Organizational Development-methodes beginnen met het analyseren van wat er mis is (Diagnostic Organizational Development), pakt AI dit proces heel anders aan. Het is een onderzoek naar wat er te waarderen is. De vraag ontstaat vaak uit een probleem of klacht. De eerste stap is dan bepalen wat er wél gewenst is. Als er bijvoorbeeld een slechte sfeer is, is het doel niet om de slechte sfeer weg te krijgen, maar juist om een goede sfeer te ontwikkelen. Dat lijkt een klein verschil, maar is cruciaal. Voorbeeld: stel jezelf eens de vraag: wat is er allemaal mis aan het gebouw waarin ik werk? En nadat je er even over na hebt gedacht, vraag jezelf dan af: wat is er allemaal goed aan het gebouw waarin ik werk? Waarschijnlijk ergerde je je bij de eerste vraag over je werkplek terwijl je bij de tweede vraag enthousiaster werd. Dat enthousiasme is ook in team-/organisatieontwikkeling nuttig om de gewenste verandering te bereiken. Je bouwt samen aan waar je meer van wilt en dat geeft vaak motivatie en energie.

Daarnaast is AI een vorm van Dialogic Organizational Development. Door als organisatie een gesprek te voeren over wat wel gewenst is, merken de mensen dat eerder op. Er ontstaat bijvoorbeeld een gedeeld beeld van wat een goede samenwerking is. Waarderend onderzoeken is een aanpak waarbij de betrokkenen zelf actief bezig zijn. Alle betrokkenen, van de secretaresse tot de directeur, hebben een stem en een rol. Het proces van waarderend onderzoeken faciliteert de ontwikkeling van het team: van bepalen wat gewenst is, het onderzoeken van succeservaringen, het bedenken van veranderingen tot het uitvoeren van die ideeën. De facilitator begeleidt dit proces door oog te hebben voor problemen, maar vervolgens de constructieve energie te richten op het realiseren van de gewenste toekomst.

Team- of organisatietraject Appreciative Inquiry

Bij spanning in het team is het waardevol om er als team uit te komen. Is er onduidelijkheid over de visie, doelen en werkwijze? Of is er sprake van stress, een minder goede sfeer of andere spanningsbronnen. De aanpak hiervan is maatwerk, maar komt vooral uit het team zelf, zodat het team het zo snel mogelijk weer zelf kan. Met de beproefde methode Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) faciliteer ik een team of organisatie om zelfstandig te groeien, zodat die groei ook door gaat na het traject.

Opleiden van professionals

Naast het begeleiden van teams/organisaties op basis van appreciative inquiry, leid ik ook mensen op om te werken met AI. In 2020 zal een tweedaagse training met terugkommiddag plaatsvinden. Wil je hier meer over weten? Mail dan naar info@msteeneveld.nl.

In deze blog lees je meer over waarderend onderzoeken.