Verdiepende opleiding Positieve Psychologie

Begin 2024 start een nieuwe groep in Leiden. Data: vrijdag 9 februari 2024; 8 maart; 5 april; 26 april; 31 mei; 28 juni; 13 september; 18 oktober; 15 november; 13 december 2024. Trainingsdagen zijn van 9:30 tot 17:00 (9:00 inloop).

De aanmelding is geopend (of mail naar info@msteeneveld.nl).

Positieve psychologie is de wetenschap en praktijk van het floreren van mensen. Het gaat over geluk en positieve emoties. Maar ook over veerkracht, zingeving en motivatie. Er zijn stevige theoretische modellen – zoals de zelfdeterminatietheorie en het Job Demands-Resources model. En er zijn praktische toepassingen met een flinke onderbouwing, zoals character strengths (sterke kanten) en psychologisch kapitaal. 

Wil jij als professional werken vanuit positieve psychologie? Je richten op het vergroten van floreren en versterken van autonomie? Inspelen op intrinsieke motivatie en het ontwikkelen van positieve relaties? Of je nu werkt als trainer, docent, leidinggevende, coach: deze opleiding biedt je een gedegen theoretische onderbouwing én praktische vaardigheden waarbij je in jouw eigen praktijk positieve psychologie leert toepassen. Experimenteren en begrijpen gaan hand in hand!

Er is aandacht voor individuele, groeps- en organisatievraagstukken. Tijdens deze opleiding kies je een relevant, liefst eigen, praktijkvraagstuk om als positief psycholoog mee aan de slag te gaan. Je krijgt ondersteuning bij het experimenteren, implementeren en in jouw beroepspraktijk uitvoeren van de door jou gekozen aanpak.

De inhoud

Deze opleiding is een mix van wetenschap en praktijk. In tien lesdagen komen de belangrijkste theoretische onderwerpen uit de positieve psychologie aan bod. Daarnaast leer je deze inzichten toepassen, waardoor we ook verdiepen wat die abstracte kennis betekent. Dat samen helpt jou de positieve psychologie in je eigen werk toe te passen. De rode draad van de opleiding zijn ieders leervraag – een praktijkvraagstuk om positieve psychologie in te zetten in het eigen werk.

Enkele van de theoretische onderwerpen die aan bod komen:

  • Floreren: welbevinden draait om positieve emoties én zingeving.
  • Motivatie en zelfdeterminatie: een voor velen deels bekende theorie met flinke diepgang
  • Sterke kanten (character strengths)
  • Bevlogenheid (engagement), job demands resources
  • Positieve relaties, psychologische veiligheid

Opbouw van de opleiding

Tijdens en rond de 10 lesdagen verdiep je je in de theorie met kennisclips, literatuur, groepsdiscussies. Daarnaast is er op deze dagen veel ruimte voor oefenen, ervaren en het leren van elkaars ervaringen.

Tussen de bijeenkomsten door ga je deze inzichten toepassen in je eigen praktijk. Niets zo praktisch als een goede theorie, aldus Kurt Lewin. Je gaat experimenteren met toepassingen, oefent met werkvormen en onderzoekt wat werkt voor jou en jouw leervraag. Daarnaast voer je met groepsgenoten intervisie.

Reken qua studiebelasting op een extra dag per lesdag. Die tijd besteed je vooral in je eigen praktijk: je werkt aan datgene wat voor jou en je werk de moeite waard is. Je besteedt extra tijd en aandacht hieraan om de inzichten uit de positieve psychologie toe te passen.

De opleiding rond je af met een reflectie op je eigen ontwikkeling. Geen droog verslag, maar een terugblik op jouw belangrijkste leermomenten en je plannen om de opgedane kennis toe te blijven passen.

Accreditaties

Voor deze vernieuwde editie worden relevante accreditaties aangevraagd. Heb je interesse in deelname en is een bepaalde accreditatie voor jou van belang? Neem contact op via info@msteeneveld.nl en dan kijken we samen wat er mogelijk is. Voorgangers van deze opleiding werden bijvoorbeeld geaccrediteerd door het NIP en de NOBCO.

Voor wie

De opleiding is gericht op deelnemers die een HBO/WO opleiding hebben afgerond én minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben opgedaan. Daarnaast leer je vooral ook door de inzichten toe te passen en uit te proberen in je eigen werkpraktijk. Deelnemers zijn bijvoorbeeld HR-professional, trainer, coach, docent of leidinggevende. Literatuur is deels Nederlandstalig, deels Engelstalig.

Over de docent

Matthijs Steeneveld (psycholoog NIP) is positief organisatiepsycholoog en werkt als trainer, adviseur, opleider, spreker en auteur. In zijn werk maakt hij de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Hij is redactielid van het Tijdschrift Positieve Psychologie en schreef diverse boeken over positieve psychologie, o.a. over psychologisch kapitaal en over sterke kanten. Hij werkt regelmatig samen op het gebied van onderzoek en onderwijs met diverse universiteiten en hogescholen in Nederland.

Aanmelden, praktische info & data

De eerstvolgende opleiding met open inschrijving start in september 2023 (locatie volgt). Wil je als eerste horen wat de exacte data zijn of onder voorbehoud een plek reserveren? Laat het weten via info@msteeneveld.nl

NIEUWE DATA: begin 2024 start een nieuwe groep in Leiden. Data: vrijdag 9 februari 2024; 8 maart; 5 april; 26 april; 31 mei; 28 juni; 13 september; 18 oktober; 15 november; 13 december 2024. Trainingsdagen zijn van 9:30 tot 17:00 (9:00 inloop).

Locatie: de trainingslocatie is in de buurt van Leiden CS. In de loop van 2024 gaan we aan de slag in ons nieuwe trainingscentrum daar, tot die tijd maken we gebruik van een tijdelijke ruimte.

De investering voor deze opleiding is € 2450,- excl. btw. Dat is incl. materialen, lunch en ondersteuning tussen de bijeenkomsten.

Aanmelden, interesse, vragen of vrijblijvend een plek reserveren? Mail naar info@msteeneveld.nl of neem contact op.