Verdiepende opleiding Positieve Psychologie

Positieve psychologie is de wetenschap en praktijk van het floreren van mensen. Het gaat over geluk en positieve emoties. Maar ook over veerkracht, zingeving en motivatie. Er zijn stevige theoretische modellen – zoals de zelfdeterminatietheorie en het Job Demands-Resources model. En er zijn praktische toepassingen met een flinke onderbouwing, zoals character strengths (sterke kanten) en psychologisch kapitaal. 

Wil jij als professional werken vanuit positieve psychologie? Je richten op het vergroten van floreren en versterken van autonomie? Inspelen op intrinsieke motivatie en het ontwikkelen van positieve relaties? Of je nu werkt als trainer, docent, leidinggevende, coach: deze opleiding biedt je een gedegen theoretische onderbouwing én praktische vaardigheden waarbij je in jouw eigen praktijk positieve psychologie leert toepassen. Experimenteren en begrijpen gaan hand in hand!

Er is aandacht voor individuele, groeps- en organisatievraagstukken. Tijdens deze opleiding kies je een relevant, liefst eigen, praktijkvraagstuk om als positief psycholoog mee aan de slag te gaan. Je krijgt ondersteuning bij het experimenteren, implementeren en in jouw beroepspraktijk uitvoeren van de door jou gekozen aanpak.

De opleiding

Deze opleiding is een mix van wetenschap en praktijk. In tien lesdagen komen de belangrijkste theoretische onderwerpen uit de positieve psychologie aan bod. Dat gebeurt bijvoorbeeld met kennisclips, literatuur, groepsdiscussies. Daarnaast leer je deze inzichten toepassen, waardoor we ook verdiepen wat die abstracte kennis betekent. Dat doen we met opdrachten, intervisie en reflectie. Dat samen helpt jou de positieve psychologie in je eigen werk toe te passen. De rode draad van de opleiding zijn ieders leervraag – een praktijkvraagstuk om positieve psychologie in te zetten in het eigen werk. Tussen bijeenkomsten door vindt er intervisie plaats met groepsgenoten.

Enkele van de theoretische onderwerpen die aan bod komen:

  • Floreren: welbevinden draait om positieve emoties én zingeving.
  • Motivatie en zelfdeterminatie: een voor velen deels bekende theorie met flinke diepgang (wist je dat deze theorie uit 6 componenten bestaat? Niet alleen over intrinsieke motivatie, maar nog veel meer!)
  • Sterke kanten (character strengths)
  • Bevlogenheid (engagement), job demands resources
  • Positieve relaties, psychologische veiligheid

Voor wie

De opleiding is gericht op deelnemers die een HBO/WO opleiding hebben afgerond én minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben opgedaan. Daarnaast leer je vooral ook door de inzichten toe te passen en uit te proberen in je eigen werkpraktijk. Deelnemers zijn bijvoorbeeld HR-professional, trainer, coach, docent of leidinggevende. Literatuur is deels Nederlandstalig, deels Engelstalig.

Over de docent

Matthijs Steeneveld (psycholoog NIP) is positief organisatiepsycholoog en werkt als trainer, adviseur, opleider, spreker en auteur. In zijn werk maakt hij de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Hij is redactielid van het Tijdschrift Positieve Psychologie en schreef diverse boeken over positieve psychologie, o.a. over psychologisch kapitaal en over sterke kanten. Hij werkt regelmatig samen op het gebied van onderzoek en onderwijs met diverse universiteiten en hogescholen in Nederland.

Eerstvolgende opleiding

Begin 2022 start de volgende opleiding Positieve Psychologie. Interesse, vragen of vrijblijvend een plek reserveren? Mail naar info@msteeneveld.nl.

Heb je vragen, dan kun je natuurlijk ook contact opnemen.