Voor professionals organiseer ik diverse opleidingen. Gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten, met praktische vaardigheden en vertaling naar jouw praktijk. Deelnemers werken bijvoorbeeld als coach, trainer, HR-professional, therapeut, docent of leidinggevende.

De opleidingen vinden doorgaans plaats in mijn eigen trainingscentrum in Leiden. In overleg is incompany of een andere vorm ook mogelijk. Hieronder vind je een kort overzicht. Aanmelden of meer weten?

10 dagen

Verdiepende opleiding Positieve Psychologie

In een  stevige, tiendaagse opleiding verdiep je je in de belangrijkste inzichten, theorieën, modellen, interventies en wetenschappelijke publicaties op het gebied van geluk, positieve eigenschappen en motivatie. Je krijgt een solide basis in de belangrijkste theorieën uit de positieve psychologie. Daarnaast gaat het om echt zelf leren: vaardigheden opdoen en nieuwe inzichten toepassen in je eigen werkpraktijk. Dat betekent experimenteren, leren van elkaar en het combineren van snappen en doen.

2,5 dag

Train-de-trainer Appreciative Inquiry

Appreciative inquiry – waarderend onderzoeken – is een methode waarmee je teams en organisaties kunt helpen ontwikkelen. Je onderzoekt samen wat goed is en waar men meer van wilt. Appreciative inquiry is een aanpak waarbij alle betrokkenen samen eigenaarschap krijgen en nemen. Naast het begeleiden van teams/organisaties op basis van appreciative inquiry, leid ik ook mensen op om te werken met AI. In deze opleiding leer je achterliggende filosofie en de aanpak. In deze blended opleiding volg je twee offline trainingsdagen, een online dagdeel intervisie, bekijk je kennisclips en pas je toe in je eigen praktijk.

3 dagen

Opleiding Werken met ProSocial

Welke groepen hebben teamkracht? Wat maakt dat mensen prosociaal samenwerken in groepen, zonder dwingende leidinggevende of individueel bonussysteem? ProSocial is een gedachtegoed gebaseerd op het werk van Elinor Ostrom (‘the commons’), ACT (acceptance & commitment therapie) en moderne evolutiewetenschap. Het helpt teams om samen te werken aan een gedeeld, waardevol doel met oog voor individuele belangen. In deze opleiding leer je alles over de onderliggende principes, hoe je een team kunt begeleiden om hierover goede gesprekken te voeren en de psychologische flexibiliteit te vergroten.

2 dagen

Train-de-trainer Mindfulness & Sterke Kanten

Werk je als professional met mindfulness? Dan is deze train-de-trainer een interessante verdieping. Je leert werken met Mindfulness Based Strengths Practice (MBSP), een combinatie van mindfulness met jouw positieve karaktereigenschappen (sterke kanten). Het waardevolle van deze aanpak is dat mindfulness en sterke kanten elkaar versterken. MBSP is een achtweekse training gebaseerd op MBSR, MBCT en de VIA Character Strengths. Je beoefent mindfulness en wordt meer bewust van de positieve eigenschappen die jij hebt. Deelnemers aan de training geven aan hun eigenschappen beter in te kunnen zetten, waarmee ze ook beter met moeilijke situaties om kunnen gaan.