Professionals

Samen met collega’s verzorg ik verschillende opleidingen en trainingsdagen voor professionals. De trainingen zijn bedoeld voor coaches, therapeuten, trainers, HR-professionals en vergelijkbare professionals die willen leren werken met positieve psychologie of hun vaardigheden en kennis verdiepen. Meer weten over inhoud of datum van een workshop of training? Kijk op Bureau voor Positieve Psychologie. Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail dan naar info@msteeneveld.nl.

Post-master Positief Psychologisch Professional

In de tiendaagse post-master Positief Psychologische Professional verdiep je je in de belangrijkste inzichten, theorieën, modellen, interventies en wetenschappelijke publicaties op het gebied van geluk, positieve eigenschappen en motivatie. Het Bureau voor Positieve Psychologie onderscheidt zich doordat leren van theorie en praktijk hand in hand gaan. Er is aandacht voor individuele, groeps- en organisatievraagstukken. Tijdens deze post-master kies je een relevant, liefst eigen, praktijkvraagstuk om als positief psycholoog mee aan de slag te gaan. Je krijgt ondersteuning bij het experimenteren, implementeren en in jouw beroepspraktijk uitvoeren van de door jou gekozen aanpak. De opleiding is ontwikkeld in het samenwerkingsverband Bureau voor Positieve Psychologie.

Train-de-trainer Psychologisch Kapitaal

In deze training leer je werken met Psychologisch Kapitaal (PsyCap).  PsyCap is een verzameling van 4 positieve eigenschappen die zorgen voor minder last van stress én betere prestaties. Onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat PsyCap te trainen is. In deze training leer je werken met PsyCap, zodat je het kunt inzetten in coaching, training of je eigen werk. Je krijgt een e-book met kant-en-klare oefeningen mee, een voorbeelddraaiboek van de training én het boek Optimisme Hoop Veerkracht Zelfvertrouwen (Boom 2017). De training bestaat uit één trainingsdag. Hier lees je meer over wat psychologisch kapitaal is. Voor aanmelden en vragen mail je naar info@msteeneveld.nl. De data voor de volgende trainingsdag vind je hier.

Werken met Sterke Kanten

Werk je als coach, trainer, adviseur of HR-professional en wil je de sterke kanten van mensen bekrachtigen? Volg dan de trainingsdag ‘werken met sterke kanten’. In één trainingsdag leer je over de theoretische onderbouwing van de VIA Character Strengths © én diverse werkvormen om sterke kanten in de praktijk toe te passen. Met behulp van het Sterke Kantenkaartspel dat je bij de training krijgt, kun je direct aan de slag met cliënten, deelnemers, medewerkers en collega’s. De data en praktische details voor de volgende trainingsdag vind je hier.

Train-de-trainer Mindfulness & Sterke Kanten

Voor mindfulnesstrainers is deze train-de-trainer de moeite waard. Je leert werken met Mindfulness Based Strengths Practice (MBSP), een combinatie van mindfulness met jouw positieve karaktereigenschappen (sterke kanten). Het waardevolle van deze aanpak is dat mindfulness en sterke kanten elkaar versterken. MBSP is een nieuwe achtweekse training gebaseerd op MBSR, MBCT en de VIA Character Strengths. Je beoefent mindfulness en wordt meer bewust van de positieve eigenschappen die jij hebt. Deelnemers aan de training geven aan hun eigenschappen beter in te kunnen zetten, waarmee ze ook beter met moeilijke situaties om kunnen gaan. Ook blijken ze meer zelfvertrouwen te ervaren en een verbeterde algehele kwaliteit van leven. Mindfulness helpt om sterke kanten goed te gebruiken en niet door te laten schieten in een valkuil – mindful strengths use. Omgekeerd helpen sterke kanten ook om je opmerkzaamheid te vergroten én de mindfulness vol te houden – strong mindfulness.

Train-de-trainer Appreciative Inquiry

Appreciative inquiry – waarderend onderzoeken – is een methode waarmee je teams en organisaties kunt helpen ontwikkelen. Je onderzoekt samen wat goed is en waar men meer van wilt. Appreciative inquiry is een aanpak waarbij iedereen betrokken wordt en alle betrokkenen samen eigenaarschap krijgen en nemen. Naast het begeleiden van teams/organisaties op basis van appreciative inquiry, leid ik ook mensen op om te werken met AI. In een tweedaagse training met terugkommiddag leer je achterliggende filosofie en de aanpak. Hier lees je meer, of mail info@msteeneveld.nl voor vragen en aanmelden.