Professionals

Voor professionals organiseer ik diverse opleidingen en trainingen. Deze zijn bedoeld voor mensen die in hun vak willen werken met positieve psychologie: gebaseerd op de meest recente kennis en met praktische vaardigheden. Deelnemers zijn bijvoorbeeld coach, therapeut, HR-professional, docent of trainer. Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail dan naar info@msteeneveld.nl.

Verdiepende opleiding Positieve Psychologie

In een  stevige, tiendaagse opleiding verdiep je je in de belangrijkste inzichten, theorieën, modellen, interventies en wetenschappelijke publicaties op het gebied van geluk, positieve eigenschappen en motivatie. Je krijgt een solide basis in de belangrijkste theorieën uit de positieve psychologie. Daarnaast gaat het om echt zelf leren: vaardigheden opdoen en nieuwe inzichten toepassen in je eigen werkpraktijk. Dat betekent experimenteren, leren van elkaar en het combineren van snappen en doen.

Interesse of vragen? Mail naar info@msteeneveld.nl!

Train-de-trainer Psychologisch Kapitaal

In deze training leer je werken met Psychologisch Kapitaal (PsyCap).  PsyCap is een verzameling van 4 positieve eigenschappen die zorgen voor minder last van stress én betere prestaties. Onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat PsyCap te trainen is. In deze training leer je werken met PsyCap, zodat je het kunt inzetten in coaching, training of je eigen werk. Je krijgt een e-book met kant-en-klare oefeningen mee, een voorbeelddraaiboek van de training én het boek Optimisme Hoop Veerkracht Zelfvertrouwen (Boom 2017). Hier lees je meer over wat psychologisch kapitaal is.

Er is zowel een offline als een online variant van deze training beschikbaar.  Voor aanmelden en vragen mail je naar info@msteeneveld.nl. De data voor de volgende trainingsdag vind je hier.

Werken met Sterke Kanten

Werk je als coach, trainer, adviseur of HR-professional en wil je de sterke kanten van mensen bekrachtigen? Volg dan de train-de-trainer ‘werken met sterke kanten’. In twee dagdelen leer je over de theoretische onderbouwing van de VIA Character Strengths © én diverse werkvormen om sterke kanten in de praktijk toe te passen. Met behulp van het Sterke Kantenkaartspel dat je bij de training krijgt, kun je direct aan de slag met cliënten, deelnemers, medewerkers en collega’s. 

Er is zowel een offline als een online variant van deze training beschikbaar.  Voor aanmelden en vragen mail je naar info@msteeneveld.nl. De data en praktische details voor de volgende trainingsdag vind je hier.

Train-de-trainer Mindfulness & Sterke Kanten

Voor mindfulnesstrainers is deze train-de-trainer de moeite waard. Je leert werken met Mindfulness Based Strengths Practice (MBSP), een combinatie van mindfulness met jouw positieve karaktereigenschappen (sterke kanten). Het waardevolle van deze aanpak is dat mindfulness en sterke kanten elkaar versterken. MBSP is een nieuwe achtweekse training gebaseerd op MBSR, MBCT en de VIA Character Strengths. Je beoefent mindfulness en wordt meer bewust van de positieve eigenschappen die jij hebt. Deelnemers aan de training geven aan hun eigenschappen beter in te kunnen zetten, waarmee ze ook beter met moeilijke situaties om kunnen gaan. Ook blijken ze meer zelfvertrouwen te ervaren en een verbeterde algehele kwaliteit van leven. Mindfulness helpt om sterke kanten goed te gebruiken en niet door te laten schieten in een valkuil – mindful strengths use. Omgekeerd helpen sterke kanten ook om je opmerkzaamheid te vergroten én de mindfulness vol te houden – strong mindfulness.

Deze train-de-trainer vindt offline plaats in een blended vorm. Dat betekent dat je tussen de trainingsdagen aan de slag kunt met online kennisclips, oefeningen en meer.  Voor aanmelden en vragen mail je naar info@msteeneveld.nl. De data en praktische details voor de volgende trainingsdag vind je hier.

Train-de-trainer Appreciative Inquiry

Appreciative inquiry – waarderend onderzoeken – is een methode waarmee je teams en organisaties kunt helpen ontwikkelen. Je onderzoekt samen wat goed is en waar men meer van wilt. Appreciative inquiry is een aanpak waarbij iedereen betrokken wordt en alle betrokkenen samen eigenaarschap krijgen en nemen. Naast het begeleiden van teams/organisaties op basis van appreciative inquiry, leid ik ook mensen op om te werken met AI. In een tweedaagse training met terugkommiddag leer je achterliggende filosofie en de aanpak.

Deze train-de-trainer is blended: offline trainingsdagen gecombineerd met korte online intervisie, kennisclips en zelf toepassen. Voor aanmelden en vragen mail je naar info@msteeneveld.nl. Hier lees je meer over data en praktische details, of mail info@msteeneveld.nl voor vragen en aanmelden.