Psychologisch Kapitaal

Psychologisch kapitaal zijn jouw positieve eigenschappen die je helpen om problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan: optimismehoop , veerkracht en zelfvertrouwen. Elk mens heeft ze al (een beetje) in zich én je kunt ze verder ontwikkelen. Met meer hoop en optimisme ga je aan de slag in plaats van bij de pakken neer te zitten. Met veerkracht kun je bij tegenslag ook weer terugveren en zelfs groeien. En door je zelfvertrouwen op een constructieve manier te vergroten, zit je lekkerder in je vel én bereik je meer.

Psychologisch Kapitaal - Optimisme Hoop Veerkracht Zelfvertrouwen - M Steeneveld

Psychologisch kapitaal is ook zeer bruikbaar in coaching en training. Op basis van positieve psychologie bedenk jij niet de oplossingen voor cliënten, maar bekrachtig je mensen om zélf de regie te nemen. Door het vergroten van optimisme en hoop krijgen mensen een positievere kijk op de mogelijkheden en hun eigen kunnen. Door het aanboren en versterken van veerkracht zijn mensen beter in staat om bij tegenslag er het beste van te maken. Het zelfvertrouwen groeit door te merken wat iemand al zelf kan en door een meer vriendelijke houding naar zichzelf aan te nemen.

De vier eigenschappen

  • Optimisme is het besef van de bijdrage die je levert – en daardoor het vertrouwen dat je altijd een (soms bescheiden) positieve verandering kunt bereiken. Dit is sterk gerelateerd aan het werk van Seligman (1991) op het gebied van aangeleerd optimisme.
  • Hoop is de vaardigheid om te zien waar je naartoe wilt én mogelijke manieren om daar te komen, zodat je ook bij obstakels door kunt gaan. Dit is gebaseerd op het werk van o.a. Snyder (2000).
  • Veerkracht is je vermogen om bij tegenslag weer op te staan en er sterker uit te komen. Dit is gebaseerd op het werk van o.a. Masten (2015).
  • Zelfvertrouwen (self-efficacy) is geloof dat je een bepaalde taak goed kunt uitvoeren, bijvoorbeeld omdat je bepaalde vaardigheden hebt of steun hebt van anderen. Luthans bouwt hiermee verder op het alom bekende werk van Bandura (1977).

Over het boek

Op zoek naar de extra materialen bij het boek of berichten in de media over het boek? Hier vind je ze.

Daarnaast vind je hier vier mini-oefeningen om je psychologisch kapitaal te vergroten als je thuiswerkt – geschreven vanwege de coronamaatregelen.

Voor organisaties

De training psychologisch kapitaal met praktische oefeningen en wetenschappelijke onderbouwing stimuleert medewerkers hun eigen psychologisch kapitaal te ontdekken en ontwikkelen. Ook het psychologisch kapitaal van een team kan versterkt worden, waardoor teams ook veerkrachtiger omgaan met de uitdagingen in hun werk. Deze training maakt onder andere gebruik van de oefeningen uit mijn boek Optimisme Hoop Veerkracht Zelfvertrouwen (Boom, 2017). De training blijkt effectief in het vergroten van psychologisch kapitaal en verminderen van stress (zoals we hebben onderzocht met een student van de Universiteit Leiden).

Voor professionals

In deze train-de-trainer leer je werken met Psychologisch Kapitaal (PsyCap), zodat je het kunt inzetten in coaching, training of je eigen werk. Je krijgt een e-book met kant-en-klare oefeningen mee, een voorbeelddraaiboek van de training én het boek Optimisme Hoop Veerkracht Zelfvertrouwen (Boom 2017). De training bestaat uit één trainingsdag. Hier lees je meer over wat psychologisch kapitaal is. Voor aanmelden en vragen mail je naar info@msteeneveld.nl. De data voor de volgende trainingsdag vind je hier.