Post-master Positief Psychologisch Professional

Het Bureau voor Positieve Psychologie biedt sinds 2017 de leergang Positieve Psychologie aan. We hebben nu een verdieping op deze leergang ontwikkeld: de post-master Positief Psychologische Professional. In deze tiendaagse post-masteropleiding verdiep je je in de belangrijkste inzichten, theorieën, modellen, interventies en wetenschappelijke publicaties op het gebied van geluk, positieve eigenschappen en motivatie. Het Bureau voor Positieve Psychologie onderscheidt zich doordat leren van theorie en praktijk hand in hand gaan. Er is aandacht voor individuele, groeps- en organisatievraagstukken. Tijdens deze post-master kies je een relevant, liefst eigen, praktijkvraagstuk om als positief psycholoog mee aan de slag te gaan. Je krijgt ondersteuning bij het experimenteren, implementeren en in jouw beroepspraktijk uitvoeren van de door jou gekozen aanpak.

Voor wie

Deze opleiding is op post-HBO/post-master niveau en is geschikt voor deelnemers die een wetenschappelijke en/of een HBO opleiding hebben afgerond en daarna minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben opgedaan. Verder geldt dat je in de praktijk moet kunnen toepassen wat je in de opleiding leert en dat je een eigen praktijkvraag inbrengt. Deelnemers zijn coach, trainer, docent, leidinggevende, HRM/L&D-professional. De literatuur is deels Nederlandstalig en deels Engelstalig. Als deelnemer ben je op zoek naar degelijke kennis over positieve psychologie en manieren om dit toe te passen in jouw eigen werk.

Inhoud

De post-master is opgebouwd rond de praktijkopdrachten van de deelnemers en rond de wetenschappelijke inzichten. We behandelen de belangrijkste theoretische onderwerpen uit de positieve psychologie die betekenis geven aan wat je in de praktijk gaat doen en jouw ontwikkeling tot positief psychologisch professional ondersteunen.

Enkele thema’s die aan bod komen zijn:

  • Floreren, welbevinden en positieve emoties (geluk gaat niet alleen over positieve emoties, maar ook over zingeving)
  • Sterke kanten (character strengths)
  • Bevlogenheid (engagement), job demands resources
  • Motivatie en zelfdeterminatie (wist je dat deze theorie uit 6 componenten bestaat? Niet alleen over intrinsieke motivatie, maar nog veel meer!)
  • Positieve relaties, psychologische veiligheid
  • Positieve eigenschappen en ervaringen, zoals veerkracht, grit, flow

Hoe de opleiding in elkaar zit

Een deel van iedere lesdag bestaat uit ‘classroom facilitation’ met literatuurstudie vooraf, een interactief college en onderwijsleergesprekken. Dit maken we praktisch met ervaringstraining gevolgd door reflectie en feedbacksessies gericht op het ontwikkelen van de beroepshouding. De praktijkvraagstukken vormen een rode draad waarbij de deelnemers met elkaar delen wat ze in de praktijk doen en welke theorieën en werkmodellen ze gebruiken. Hiervoor werk je nauw met elkaar samen in intervisiegroepen. De opleiding wordt afgesloten met een praktijktoets in de vorm van een presentatie van de uitwerking en resultaten van het praktijkvraagstuk.

Toekomstperspectief

Als positief psychologisch professional heb je een stevige basis om allerlei werkvragen aan te kunnen pakken. De kennis en ervaring kun je toepassen op het gebied van coaching en begeleiding van individuen en/of groepen, maar ook het ontwikkelen van les- of interventieprogramma’s, het adviseren van teams of organisaties en als leidinggevende.

Studiebelasting

Voor deze opleiding staat de volgende studiebelasting gepland: 10 lesdagen (9:30 – 17:00); 30-40 pagina’s literatuur per lesdag; werken aan eigen praktijkvraagstuk en overleg met intervisiegroep circa 4 uur per lesdag; eindtoets voorbereiden circa 4 uur.

Accreditatiepunten

Accreditatie bij het NIP-register A&O/A&G wordt aangevraagd. Daarnaast zijn we in overleg voor andere registraties en accreditaties. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Aanwezigheid en certifcering

Voor accreditatie en certificering dien je minimaal 80% van de lesdagen aanwezig te zijn en de eindtoets met goed gevolg te hebben afgelegd.

De docenten

Marjolijn Punt (registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie) is positieve psycholoog en heeft een drukke praktijk als coach, trainer, adviseur en opleider. Zij heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s over veerkracht, psychologisch kapitaal en bevlogenheid in verschillende grote organisaties. Zij is yogadocent en ontwikkelt programma’s over zingeving, en geluk voor kleine groepen en individueel. Zij is een scherpe observator en ervaren opleider.

Matthijs Steeneveld (psycholoog NIP) is positief organisatiepsycholoog en werkt als trainer, adviseur, opleider, spreker en auteur. In zijn werk maakt hij de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Hij is redactielid van het Tijdschrift Positieve Psychologie en schreef diverse boeken over positieve psychologie, o.a. over psychologisch kapitaal en over sterke kanten. Hij werkt regelmatig samen op het gebied van onderzoek en onderwijs met diverse universiteiten en hogescholen in Nederland.

Locatie & data

Details, zoals de locatie en opleidingsdata vind je hier.

Investering

De opleiding kost € 2600,00 excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief 10 lesdagen met arrangement/lunch, digitale materialen.

Aanmelden & vragen

Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door te mailen naar matthijs@bureauvoorpositievepsychologie.nl. Vermeld daarin je naam, adres, telefoonnummer. Daarnaast zijn we benieuwd naar je achtergrond: kun je in het kort aangeven wat je ervaring is en wat je hoopt te leren in deze post-master?

Heb je vragen, dan kun je natuurlijk ook contact opnemen.