Psychologische veiligheid

Als je werkt in een team, is het interessant om je eens het volgende af te vragen. Heb je het gevoel dat je vragen mag stellen? Dat je kanttekeningen mag plaatsen bij plannen? Dat je je mening mag geven?

Als er in een team sprake is van een gedeeld geloof dat de groep veilig is om interpersoonlijke risico’s te nemen, dan spreek je van psychologische veiligheid. Die interpersoonlijke risico’s gaan bijvoorbeeld om de werkinhoud: vragen stellen, fouten maken, kritiek geven op hogergeplaatsten. Het kan ook gaan om meer persoonlijke zaken: heb je het idee dat je je mening kunt geven en jezelf kunt zijn?

Teams waar sprake is van psychologische veiligheid blijken op allerlei vlakken beter te functioneren. Amy Edmondson heeft hier jarenlang onderzoek naar gedaan. Zo blijken deze teams beter te leren van ervaringen, beter te functioneren en de teamleden voelen zich doorgaans beter in het team.

Werken aan de psychologische veiligheid in een team is iets dat je vooral ook met het team doet, bijvoorbeeld door middel van teamcoaching. Dat neemt niet weg dat je ook klein kunt beginnen. Stimuleer elkaar om hulp te vragen (en geef zelf het goede voorbeeld). Moedig het aan als een collega zich uitspreekt (en pas op dat je mensen niet onbedoeld afkapt).